Plánovaná obnova kanalizace – v ul. Příbramská a Pražská

Ve dnech 11.7 – 20.8. 2016 bude probíhat I. etapa prací plánované obnovy kanalizace v ul. Příbramská a ul. Pražská. V průběhu stavebních prací bude omezen provoz v těchto ulicích, i když práce byly naplánovány na tyto prázdninové dny tak, aby měly co nejmenší dopad na všechny účastníky silničního provozu (i s ohledem na  úplnou uzavírku silnice III/10226 na Příbram)

DIO Dobříš, kan Příbramská – Pražská_030616

II. etapa prací bude probíhat ve dnech 20. 8. – 15. 9. 2016

Děkujeme za pochopení