Plošná deratizace kanalizace v Dobříši

Dovolujeme si vás informovat, že dne 3. 5. 2019 proběhne kompletní deratizace splaškové kanalizace v Dobříši.

V boji proti hlodavcům jsou používány k deratizaci moderní preparáty s účinnými látkami, schválenými krajskou hygienickou stanicí. Ty budou odborně aplikovány do kanalizační sítě a do vybraných objektů.

Účelem plošné deratizace je na prvním místě ochrana lidského zdraví, dobře víme, že potkani a krysy jsou přenašeči původců řady onemocnění. Ochranná deratizace je z hlediska výskytu a šíření infekčních onemocnění preventivním opatřením. Dalším důvodem pro deratizaci je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují na kanalizaci, komunikacích a kabelových rozvodech apod.

V průběhu deratizace se občané Dobříše nemusí obávat žádného omezení.