Plošná deratizace kanalizace

   

12.5. 2015 proběhla kompletní deratizace splaškové kanalizace v Dobříši.
Věnujte prosím zvýšenou opatrnost u dětí a domácích zvířat.   

30148674_s                                                                          

Používáme k deratizaci moderní preparáty s účinnými antikoagulačními látkami, schválenými krajskou hygienickou stanicí. Nízká koncentrace účinné látky, její selektivní účinek na hlodavce a odborné kladení nástrah omezují možnost otravy lidí a domácích zvířat. Tyto prostředky obsahují speciální hořkou látku, kterou hlodavci nevnímají, ale odrazuje necílové organismy, včetně dětí. Přesto z preventivních důvodů doporučujeme občanům zvýšenou opatrnost. Nástrahy nejsou pro člověka prudce jedovaté, mohou však poškodit zdraví. Preparáty jsou používány ve formě barevných granulí nebo zrna. Barevnost by mohla lákat především malé děti, nenechávejte je v průběhu deratizační akce bez dozoru. Obracíme se rovněž na chovatele psů a koček, aby zabránili zvířatům přístupu k nástraze i k uhynulým hlodavcům. V případě podezření, že přes veškerá opatření vaše zvíře pozřelo návnadu, navštivte s ním neprodleně veterinárního lékaře.