Plošná deratizace města

 Vážení občané,

dovolujeme si vás informovat, že ve čtvrtek dne 26.5.2016 proběhne kompletní deratizace splaškové kanalizace v Dobříši.

V boji proti hlodavcům jsou používány k deratizaci moderní preparáty s účinnými látkami, schválenými krajskou hygienickou stanicí. Ty budou odborně aplikovány firmou Pavel Mračno do kanalizační sítě a do vybraných objektů.

Účelem plošné deratizace je na prvním místě ochrana lidského zdraví, neboť potkani a krysy jsou přenašeči původců řady onemocnění. Ochranná deratizace je z hlediska výskytu a šíření infekčních onemocnění preventivním opatřením. Dalším důvodem pro deratizaci je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují na kanalizaci, komunikacích a kabelových rozvodech apod.

V průběhu deratizace se občané Dobříše nemusí obávat žádného omezení

30148674_s