Plošná deratizace v Dobříši

Dnes 12. 10. 2017 probíhá kompletní deratizace splaškové kanalizace v Dobříši.

Používáme k deratizaci moderní preparáty s účinnými antikoagulačními látkami, schválenými krajskou hygienickou stanicí!

30148674_s