Přesazování stromů z Mírového náměstí

Některé stromy na Mírovém náměstí byly vysazeny na místě, kudy právě vede původní kanalizační a vodovodní potrubí. V současné době probíhá obnova tohoto potrubí, proto bylo nevyhnutelné stromy z tohoto místa přemístit. Stromy byly v dobrém zdravotním stavu, proto tyto vzrostlé stromy nebyly pokáceny, ale odborně přesazeny. Listnaté stromy se přesazují na podzim, po opadu listí, zatímco jehličnaté stromy se přesazují v jarním období.

K manipulaci se stromy byla použita speciální mechanizace, která strom odklopí, vyrýpne a zvedne přímo ze země s kořenovým balem. Poté byly stromy ošetřeny, zabaleny, převezeny a s náležitou péčí přesazeny.

I když cena za přesazení jednoho vzrostlého stromu není nízká, je ve veřejném zájmu chránit zeleň a tyto stromy zachovat.