Přichází horké dny, hospodařte s vodou co nejlépe!

Vážení odběratelé,

Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a nepříznivé předpovědi počasí, které má za následek snížení vydatnosti vodních zdrojů, vás všechny žádáme o šetrné hospodaření s pitnou vodou z vodovodního řadu.

Jedná se zejména o napouštění bazénů, zalévání, mytí vozidel, kropení a mytí veřejných i soukromých ploch, komunikací a zeleně.

V případě zhoršení stavu může dojít k výraznému poklesu tlaku vody nebo k úplnému přerušení její dodávky.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a ohleduplnost!

vhs-kolobeh