Probíhající obnova vodovodu a kanalizace na Dobříši

Informace o probíhajících akcích – ul. Příbramská

Od 11. 7. 2016 probíhá I. etapa prací plánované obnovy vodovodu a kanalizace v ul. Příbramská a ul. Pražská. V průběhu stavebních prací je omezen provoz v těchto ulicích a vzhledem k nepředpokládanému výskytu starších podzemních sítí (které nebylo možné lokalizovat předem) a z toho vyplývajících komplikací došlo ke zpomalení zemních prací v této lokalitě. Z tohoto důvodu bude prodloužena uzavírka I. etapy Příbramské ulice do 2. 9. 2016 a následný termín II. etapy bude posunut. II. etapa prací bude tedy probíhat od 2. 9. 2016 do  30. 10. 2016

 

Obnova dešťové a splaškové kanalizace – u kotelny

 Od 15. 8. 2016 probíhá obnova dešťové a splaškové kanalizace v místě plánovaného kruhového objezdu na křižovatce ul. Plk. B. Petroviče. V této lokalitě bylo nutné vyměnit cca 60 m kanalizačního potrubí o rozměru DN 800 mm, které bylo v havarijním stavu. Práce budou dokončeny do konce srpna.