Dobříš

provozovny-01-dobris

Velmi oblíbený cíl nejen českých turistů, kolem lesnatá krajina, vzdáleností od Prahy přibližně 40 km – to je Dobříš.
Město s 8900 obyvateli, které se osvědčilo jako ideální místo pro bydlení a rekreaci, především díky občanské vybavenosti a okolní přírodě. Pohoří Brdy je pro Dobříš nejen zdrojem cyklostezek, sportovního a turistického vyžití,
ale hlavně zdrojem toho nejcennějšího – vody.

V brdských lesích se ukrývají studánky, vrty, pramenní zářezy a vodojemy. Díky nim vám můžeme poskytnout
tu nejkvalitnější vodu.

Osm vrtů jsme vybudovali v Trnové, využíváme také stávající pramenní zářezy. Další vrty jsou v Brodcích a Lipížích. Nejnovější zdroje jsou vybudovány v lokalitě Svatá Anna a Rosovice – Sychrov.

Odpadní vody jsou přiváděny do moderní čistírny odpadních vod a vyčištěné vody z ČOV Dobříš jsou vypouštěny
do Starohuťského rybníka.

http://www.mestodobris.cz/