MEDI HELP Dobříš

provozovny-02-dobris

Masarykovo sanatorium Dobříš je moderní nestátní zdravotnické zařízení pro léčbu dlouhodobě nemocných.
V blízkosti tohoto zařízení se vyskytují zdroje pitné vody.

Sběrné zářezy a jímky v lokalitě Sanatoria slouží ke gravitačnímu jímání podzemních vod. Podzemní voda, která je zde jímána, má celkově velmi dobrou kvalitu.

http://www.medi-help.cz/