Obořiště

provozovny-06-oboriste

Obec Obořiště je tvořena dvěma místními částmi – Obořiště a Lhotka. Obořiště se nachází na území okresu Příbram
a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Dobříš. Obořiště se rozkládá asi
třináct kilometrů od Příbrami a pět kilometrů jižně od města Dobříš. Trvalý pobyt na území této středně velké vesnice má
nahlášeno asi 600 obyvatel. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod.

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm