Svaté Pole

provozovny-07-svatepole

Nedaleko Svatopolského rybníka, přibližně 3 kilometry od města Dobříš se nachází obec Svaté Pole, ke které patří místní část Budínek. Ve Svatém Poli byla v roce 2010 vybudována nová aktivační čistírna odpadních vod. Jelikož jde
o moderní čistírnu, nezatěžuje okolí hlukem, a zápachem.

Kromě čistírny odpadních vod a kanalizace se staráme v této obci také o vodovod. Do místní části Budínek je přiveden také vodovod a zde je použita tlaková kanalizace.

http://www.svatepole.eu/