Sběr potravinářského oleje

Tuk do kanalizace nepatří! Zanáší potrubí a prodražuje provoz čistírny odpadních vod.

Chraňte životní prostředí a pomáhejte prodloužit životnost kanalizace společně s námi!

Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do speciální označené popelnice žluté barvy na sběr použitého oleje.

Využijte nové nádoby určené pro sběr použitého potravinářského oleje, které jsou umístěny u dobříšských základních škol – u kontejnerů s tříděným odpadem před 1. ZŠ Dobříš, u jídelny 2. ZŠ Dobříš, u kontejnerů u ZŠ Lidická a v sídle Vodohospodářské společnosti Dobříš (Jiráskova 656, Dobříš)