Nezapomínejte na šetrné hospodaření s vodou

UPOZORNĚNÍ NA ŠETRNÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU V LETNÍM OBDOBÍ

S příchodem horkého léta se zvyšuje nárůst odběru vody – především napouštěním bazénů a zaléváním zahrad. Zalévání kvalitní pitnou vodou představuje zbytečné plýtvání – šetřete s ní!

Napouštění bazénů doporučujeme pomalu a  při přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 22h do 6h, aby nedošlo k zakalení vody  ve vodovodním řadu a následně v bazénu – buďte ohleduplní k ostatním!

Větší odběry konzultujte s námi na tel. č. 318 521 108.

Dobříšská pitná voda pochází z podzemních zdrojů brdských lesů, je důležitá a vzácná, šetřeme s ní a chraňme životní prostředí.

Děkujeme!