Ceny dopravného a práce

Kontejnerové vozidlo, nákladní auto  (čekání 400 Kč/hod)      28 Kč/km
CAT kolové rypadlo-nakladač   800 Kč/hod
CAT kolové rypadlo-nakladač – pikování 1 300 Kč/hod
Nakladač Bobcat    500 Kč/hod
CAT 303 pásové rypadlo-nakladač    650 Kč/hod
CAT 303 pásové rypadlo-nakladač – pikování  1 000 Kč/hod
Montážní vozidlo        15 Kč/km
Čistící vůz kanalizace DN150-300

Dopravné

2 100 Kč/hod

39 Kč/km

Revize kamerou 800 Kč/hod
(min. 500 Kč)
Hutnící pěch s obsluhou 400 Kč/hod
Vibrační deska s obsluhou 500 Kč/hod
Řezání asfaltu 100 Kč/m
Řezání betonu 100 Kč/m
Práce montéra   300 Kč/hod
Montáž vodoměrné soupravy včetně materiálu 3 500 Kč
Osazení vodoměru    500 Kč
Výměna poškozeného vodoměru 1 500 Kč
Přezkoušení vodoměru 1 600 Kč + doprava
Znovuotevření vodovodní přípojky 1 650 Kč
Zrušení a znovuobnovení přípojky dle skutečných nákladů
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Smluvní pokuta v případě porušení povinností odběratele dle Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod dle čl. IX odst. 6 5 000 Kč
Platnost sazebníku od 18. 2. 2020
za společnost: Ing. Tomáš Kolařík – jednatel