Projekční činnost a geodetické práce

– zajistíme kompletní projektové dokumentace vodovodních i kanalizačních přípojek
– zaměření vodovodních a kanalizačních řadů a přípojek, výškové a směrové zaměření apod.