Vodohospodářské služby

– výstavba nových vodovodních řadů
– opravy, rekonstrukce vodovodních řadů a přípojek, odstraňování havárií
– výstavba nových vodovodních přípojek včetně vodoměrných šachet a jejich vystrojení
– osazení vodoměrem
– montáže redukčních ventilů, filtrů a zpětných klapek na vodovodní potrubí
– provádění dezinfekce vodovodních řadů a přípojek
– provádění tlakových zkoušek vodovodních potrubí a přípojek
– zajišťování nouzového nebo náhradního zásobování pitnou vodou
– trasování a vytyčování vodovodních potrubí, včetně vytyčování poruch
– technické poradenství v problematice zásobování vodou

 

Kanalizace

– výstavba nových kanalizačních přípojek a sběračů pro odpadní a dešťové vody
– revize kanalizačních zařízení
– zkoušky vodotěsnosti kanalizačních zařízení
– revize kanalizačního potrubí kamerou s vyhotovením fotografií, videozáznamu a protokolu o provedené revizi
– čištění kanalizačních přípojek a kanalizačních sběračů všech profilů
– čištění vnitřní kanalizace v průmyslových objektech a bytové zástavbě
– čištění dešťové kanalizace a dešťových vpustí v komunikaci
– likvidace odpadních vod a kalů z čištění odpadních vod

 

Vyvážení jímek nezajišťujeme, v případě zájmu kontaktujte:

Kohout Bohumil                     tel.:+420 721 463 363

Milena Bumbová                    tel.: +420 736 754 264