Tvrdost vody na Dobříšsku

O tvrdosti pitné vody

Tvrdost vody je poměrně zastaralý, avšak z tradičních důvodů stále přetrvávající ukazatel vlastností vody, který vyjadřuje množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě. Tvrdost vody je ovlivněna charakterem půdy, kterou protéká. Vápenatá půda dává vodu tvrdou, půda žulová a písčitá dává vodu měkkou. Hygienický limit sumy vápníku a hořčíku je jako doporučená hodnota. Optimální koncentrací ze zdravotního hlediska je 2 – 3,5 mmol/l.

Jednotky tvrdosti

Tvrdost může být vyjádřena v mnoha různých jednotkách. V chemii vody je však nejpřijatelnější vyjádřit celkovou tvrdost vody jednotkou mmol/l.

Pro vyjádření, zda se jedná o měkkou či tvrdou vodu, se používá následující stupnice:

Pitná voda mmol/l
velmi měkká <0.5
měkká 0.7-1.25
středně tvrdá 1.26-2.5
tvrdá 2.51-3.75
velmi tvrdá >3.76

 

Název “tvrdá voda” je znám již nejméně od počátku 18. století. Již tehdy bylo známo, že zelenina při vaření ve vodě s vysokým obsahem vápníku a hořčíku zůstává dlouho tvrdá. Odtud pravděpodobně vznikla představa o vodě tvrdé a vodě měkké.

V roce 1847 si dal chemik Clark patentovat metodu pro stanovení tvrdosti vody tzv. Clarkovým roztokem. Tvrdost vody byla od této doby definována jako schopnost vody spotřebovávat mýdlo.

Tvrdost vody nepředstavuje riziko pro spotřebitele z hlediska zdravotního, avšak po technické stránce většinou způsobuje problémy s nežádoucí inkrustací – především tam, kde dochází k ohřevu vody. Projevuje se srážením mycích i pracích prostředků (a jejich vyšší spotřebou), zvýšeným usazováním tzv. vodního kamene v rozvodech vody, při ohřevu, v myčkách, pračkách atd.

Ze zdravotního hlediska je při použití vody pro pitné účely žádoucí určitý minimální obsah vápníku a hořčíku (tvořící tvrdost vody), neboť se jedná o takzvané biogenní prvky, potřebné pro lidský organismus. Vápník je prospěšný pro správný vývoj zubů a kostí, ale i pro svaly, nervy a správnou srdeční činnost. Při jeho nedostatku hrozí osteoporóza nebo například i vysoký krevní tlak. Nedostatek hořčíku v lidském organismu může přispět k mnoha zdravotním obtížím: vysoký krevní tlak, srdeční arytmie, infarkt nebo cukrovka. Z těchto důvodů se nedoporučuje pít demineralizovanou vodu – tedy zbavenou minerálů, vápníku a hořčíku. Vápník se také pozitivně podílí na chuti vody.

Tvdost vody na Dobříšsku

 Na Dobříši a ve většině provozovaných obcích dosahuje hodnot střední tvrdosti. Pokud se zajímáte o tvrdost ve vaší obci, prohlédněte si tabulku:

Tvrdost vody u vodovodů provozovaných Vodohospodářskou společností Dobříš
Vodovod Dobříš, Stará Huť 2,0 mmol/l
Vodovod Voznice 2,2 mmol/l
Vodovod Chlumec 0,36 mmol/l
Vodovod St.Knín 1,5 mmol/l
Vodovod Kozí Hory 2,5 mmol/l
Vodovod Živohošť 1,1 mmol/l
Vodovod Chotilsko 3,2 mmol/l
Vodovod Pr. Lhota, Mokrsko 2,4 mmol/l
Vodovod Chramiště 2,5 mmol/l
Vodovod Županovice 2,9 mmol/l
Vodovod Nový Knín 2,9 mmol/l
Vodovod Vestec 3,1 mmol/l
Vodovod Bojanovice 2,1 mmol/l
Skupinový vodovod Příbram 1,1 mmol/l