Jak se kontroluje

Přinášíme čistou vodu pro Dobříš, kontrola kvality čisté vody je naší prioritou.
Pitná voda bezesporu patří mezi nejpřísněji kontrolované potraviny a povinnost testování je podrobně
vymezena v řadě právních předpisů Ministerstva zdravotnictví, které jsou dnes plně v souladu
s evropskou legislativou. Kvalita vody je intenzivně sledována v průběhu celého procesu – od podzemních
či povrchových zdrojů až po kohoutky u spotřebitelů. Právní předpisy stanovují povinná místa
kontroly, minimální četnost a rozsah kontroly. Supervizi nad kontrolou kvality pitné vody provádějí orgány
ochrany veřejného zdraví.

 

Místem, kde pitná voda musí splňovat přísné požadavky, je kohoutek spotřebitele.

Kontroly pitné vody v jednotlivých obcích, které provozujeme, jsou prováděny u odběratelů pitné vody
dle přísných podmínek zákona o ochraně veřejného zdraví spolu s prováděcí vyhláškou, kde je
stanoven rovněž rozsah kontroly. Krácený rozbor je rozbor základní, obsahuje cca 23 ukazatelů. Dalším místem,
kde kontroly provádíme, jsou úpravny vody.
Úplný rozbor zahrnuje všechny ukazatele a obsahuje cca 60 ukazatelů (v kráceném i úplném rozboru lze
ve stanovených případech některé ukazatele vypustit nebo snížit četnost jejich stanovení).
Roční četnost kontrol je stanovena pro celý vodovod podle objemu dodávané vody, příp. počtu zásobovaných
obyvatel. Na Dobříši se provádí 10 krácených rozborů a 2 úplné každý rok. Rozbory vody jsou
prováděny pouze v akreditované laboratoři z důvodu maximální objektivity vyšetření.
V našem případě rozbory pitné vody zajišťuje akreditovaná zkušební laboratoř 1. SčV, a.s. v Příbrami a rozbory
odpadních vod provádí akreditovaná laboratoř společnosti Eko-Vak s. r. o. na Dobříši.