Kohoutková vs balená

Stále spousta lidí nosí ze supermarketů balíky PET lahví s vodou a přitom jim teče z kohoutku vysoce kvalitní
pitná voda, která podléhá pravidelné kontrole.

– Nevhodné skladování balené vody

Kvalita balených vod se může na cestě za spotřebitelem výrazně změnit, pokud není dodrženo základní pravidlo
„Uchovávejte v chladu, chraňte před přímým slunečním světlem.“ Spousta obchodů toto pravidlo
nedodržuje. Chyba nemusí být jen na straně obchodníka, ale i na straně spotřebitele – např. umístěním zásob
na balkón nebo jiné místo, kam svítí slunce. Ve vodě, i když je uzavřena v obalu, totiž dál bují život.
– Voda je živým systémem, žijí v ní organotrofní bakterie. Teplo a sluneční světlo jim svědčí, množí se velmi rychle.
– U balené vody oproti kohoutkové nemáte v době koupě jistotu, co se týče obsahu kolonií bakterií.
– Plastové lahve zatěžují životní prostředí i přes vzrůstající zájem o třídění a recyklace odpadů.
– S plastovým obalem souvisí i vysoká cena balené vody. Češi se tak vrací k pití vody z kohoutku a tomuto trendu
se začínají přizpůsobovat i restaurace.
– Některé balené vody obsahují nevyvážený obsah minerálů.

 

Doporučený obsah minerálů podle Státního zdravotního ústavu

Látka Ca Mg K Na Cl SO42- N03
Hodnota > 40-80 mg/litr > 20
mg/litr
> 1
mg/litr
< 20
mg/litr
< 25
mg/litr
< 240
mg/litr
< 10
mg/litr

 

Mnohé z balených vod (zejména minerální vody) těmto doporučením nevyhovují. Výrobci minerálních
a pramenitých vod jsou povinni uvádět na etiketách lahví složení vody, které můžete
s tabulkou porovnat. Voda z kohoutku by měla uvedené limity splňovat.

letak-mensi

Pitná voda z kohoutku

Voda z vodovodu vám přináší jen to nejlepší:
– vždy čerstvá, ve vysoké kvalitě a vyhovující teplotě
– zdravá
– neustále kontrolovaná
– bez přísad
– levná
– bez kalorií
– nezatěžujeme životní prostředí odpadem
– nepodílíme se na zbytečném vyčerpávání hlubinných zdrojů vody

 

Co můžete udělat pro lepší chuť vody z kohoutku

– vodu nechte chvíli odstát
– vodu převařte
– přidejte led nebo citron
– použijte například

– ráno při prvním použití kohoutku vodu odtočte nebo začněte použitím WC