Přehled kvality vody v obcích

Kvalita pitné vody je ve všech lokalitách hodnocena podle platné vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění,
která stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu i teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody určují hygienické limity mikrobiologických,
biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů.

Hygienické limity mají několik stupňů, které nám pomáhají rozlišit zdravotní ukazatele – nejvyšší mezní hodnoty,
mezní hodnoty a doporučené hodnoty. Ve všech obcích, které naše společnost provozuje, splňuje dodávaná
pitná voda přísné hygienické požadavky a na přehled jednotlivých ukazatelů kvality pitné vody se můžete
podívat v tabulkách.