Tvrdost vody

Množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě představuje tvrdost vody. Tvrdost vody je ovlivněna charakterem
půdy, kterou protéká. Vápenatá půda dává vodu tvrdou, půda žulová a písčitá dává vodu měkkou.
Hygienický limit sumy vápníku a hořčíku je jako doporučená hodnota. Optimální koncentrací ze zdravotního
hlediska je 2 – 3,5 mmol/l.

Na Dobříši a ve většině provozovaných obcích dosahuje hodnot střední tvrdosti. Pokud se zajímáte o tvrdost
ve vaší obci, prohlédněte si tabulku:

Tvrdost vody u vodovodů provozovaných Vodohospodářskou společností Dobříš
Vodovod Dobříš, Stará Huť 2,0 mmol/l
Vodovod Voznice 2,2 mmol/l
Vodovod Chlumec 0,36 mmol/l
Vodovod St.Knín 1,5 mmol/l
Vodovod Kozí Hory 2,5 mmol/l
Vodovod Živohošť 1,1 mmol/l
Vodovod Chotilsko 3,2 mmol/l
Vodovod Pr. Lhota, Mokrsko 2,4 mmol/l
Vodovod Chramiště 2,5 mmol/l
Vodovod Županovice 2,9 mmol/l
Vodovod Nový Knín 2,9 mmol/l
Vodovod Vestec 3,1 mmol/l
Vodovod Bojanovice 2,1 mmol/l
Skupinový vodovod Příbram 1,1 mmol/l

 

Tabulka tvrdosti vody

Pitná voda mmol/l °dH °F
velmi měkká <0.5 <2.8 <5
měkká 0.7-1.25 3.9-7 7-12.5
středně tvrdá 1.26-2.5 7.01-14 12.51-25
tvrdá 2.51-3.75 14.01-21 25.01-37.5
velmi tvrdá >3.76 >21.01 >37.51

 

Přepočty tvrdosti vody

Název Ca + Mg Německý stupeň Francouzský stupeň
Jednotka mmol/l °dH °F
 

Přepočet

 

1 5,6 10
0,1 0,56 1
0,18 1 1,7