Vodné a stočné 2020

Vážení odběratelé,

chtěli bychom vás informovat o úpravě ceny vodného a stočného od 1.5.2020. Hlavními důvody tohoto rozhodnutí je nezbytná obnova vodohospodářského majetku, inflace, nárůst cen energií a materiálu. Cena vody závisí na mnoha faktorech, avšak investování do oprav, obnov a budování nové infrastruktury je jedním z nejvýraznějších. Snaha udržet cenu vody příliš nízko by generovala nedostatečné prostředky na obnovu, čímž by v budoucnu mohly vzniknout velké problémy, například vyšší míra poruchovosti či ztráty vody na vodovodním potrubí.
Dnešní ceny vody nejsou pouze platbou za samotnou vodu. Vodné a stočné odráží skutečné provozní náklady za službu neomezených dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, ale stále nepokrývá nutné výdaje na rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Od 1.5.2020 bude cena 82,26 s DPH (ze současných 73,70 Kč). Přesto díky snížení sazby DPH z 15% na 10% od 1. 5. 2020 u vodného a stočného ušetří spotřebitel 4 Kč za m³.

(cena vodného je 45,91 Kč/za m³ a cena stočného 36,34Kč za m³)

Průměrná denní spotřeba dobříšského obyvatele činí cca 100 l osobu a den, což bude představovat 8,26 Kč na osobu a den za dodání pitné vody, odkanalizování a vyčištění odpadní vody.
Průměrně tedy vynaloží občan Dobříše po změně ceny za vodné a stočné za měsíc 248 Kč (místo původní částky 221 Kč). Rozdíl v nákladech na vodné a stočné činí tedy 27 Kč za měsíc.

Vzhledem k tomu, že jsme stále s cenou pod celorepublikovým průměrem a hluboko pod hranicí sociálně únosné ceny, nezasáhne ekonomicky nijak výrazně ani ty, kteří jsou přímo dotčeni situací ohledně koronaviru.