Výměna aeračních elementů na ČOV Dobříš

Intenzifikace čistírny odpadních vod proběhla již před deseti lety, proto je nutné myslet na další obnovu jednotlivých zařízení ČOV. V současné době provádíme naplánovanou výměnu aeračních elementů ve dvou nádržích nitrifikace a jedné nádrží regenerace kalu na ČOV Dobříš.

Výměna probíhá ve třech etapách, je nutné realizovat každou nádrž zvlášť – bylo provedeno čištění nádrží, demontáž a následná výměna aeračních elementů, celkové odzkoušení a kontrola aeračního systému. Úspěšnost akce závisí na vysokém nasazení pracovníků VHS a kvalitě dodaných elementů.

Dále řešíme optimalizaci výkonu zařízení pro čištění odpadních vod.

V dalším roce plánujeme v rámci ČOV obnovu jímky navážení odpadních vod včetně čerpadel a měření.