Výměna vodovodního potrubí v ul. Fričova

Informace k zahájení stavebních prací v ulici Fričova

Vzhledem ke špatnému stavu komunikace v ul. Fričova byla naplánována její obnova. Před obnovou komunikace je nutná výměna vodovodního potrubí –

a to v úseku ul. Fričova od č.p. 1104 až k č.p. 35 . Předpokládaný harmonogram postupu stavebních prací je od 2. února do 13. března

 Předpokládaný harmonogram postupu stavebních prací je následující:

2.2. – 20.2. – I. část provádění výkopových prací v úseku od č.p. 1104 až k odbočce k č.p. 1240 (pro provedení výkopových prací bude nutné omezit parkovací stání

u bývalé kotelny před č.p. 1104 a cca ½ parkovacích míst před č.p. 1240)

9.2. – 13.2. – provedení příčných překopů (u č.p. 1240 a u č.p. 35)

23.2. – 13.3. – II. část provádění výkopových prací v úseku od č.p. 1240 až k č.p. 35

(pro provedení výkopových prací bude nutné omezit cca ½ parkovacích stání u č.p. 1240 a několik stání v ul. Školní)

 

Během výkopových prací se mohou vyskytnout nepředvídatelné okolnosti, které mohou mít za následek úpravu předpokládaného harmonogramu stavebních prací.

 

Žádáme vás tímto o shovívavost a spolupráci během provádění stavebních prací.

Děkujeme a v případě dotazů nás můžete kontaktovat na naší infolince.