Zabezpečení vodovodních zařízení v zimním období

I když ještě nenastalo období mrazů, je třeba myslet na zabezpečení vodoměru proti zamrznutí s předstihem – a tím předejít výdajům s tím spojených. Výměnu nezabezpečeného vodoměru hradí totiž zákazník.

Prasklý vodoměr může způsobit mnohem větší a nákladnější škody související s vytopením prostor bytu či rekreačního zařízení.

Abychom podobným škodám zabránili, je zapotřebí:

udržovat teplotu v místnosti – kde je vodoměr – nad nulou.

zkontrolovat, zda jsou zavřená okna, případně obalit potrubí nesavým izolačním materiálem. Pokud je vodoměr mimo objekt, např. ve vodoměrné šachtě, je třeba jej zabezpečit polystyrénovou deskou nebo pytlem s drceným polystyrénem.

průběžně kontrolovat vodovodních zařízení před zamrznutím i v rekreačních zařízení a chalupách. V těchto objektech, které jejich majitelé obývají třeba jen jednou měsíčně, navíc hrozí, že problém se zamrzlou vodou odhalí až s časovým odstupem. Škody se pak mohou vyšplhat do desetitisíců a majitelé chaty jsou často nemile překvapeni.

Škody mohou způsobit i zamrzlé vodovodní přípojky. Je bohužel poměrně běžné, že při stavbě objektu nebyla dodržena potřebná hloubka pro uložení vodovodní přípojky. V takových případech je pak zamrznutí vody velice pravděpodobné!