Cena vodného a stočného v Dobříši od 1.1.2016

Vážení odběratelé,

Dovolujeme si Vás informovat o změně cen vodného i stočného od 1.1.2016.

Téměř v celé republice je otázka cen vodného i stočného aktuálním tématem. Průměrná cena vodného a stočného v České republice přesahuje 80Kč/m³. V Dobříši, kde je cena vody dlouhodobě držena velmi nízko, přestože došlo k nárůstu ceny energií, materiálů, poplatků, daní a kde jsou především nutné investice do obnovy infrastruktury, je změna cen vodného i stočného nevyhnutelným krokem.

Hlavní položkou, mající vliv na zvýšení ceny, je nárůst odpisů a dále tvorba zdrojů pro obnovu vodovodů, kanalizace a čistírny odpadních vod tak, jak nám ukládají podmínky Evropské unie. Cílem závazné finanční analýzy je nastavit takové ceny, aby byly vytvářeny finanční prostředky na reinvestice nového i stávajícího majetku. Cenu stočného výrazně ovlivňuje přijetí evropských dotací na intenzifikaci čistírny odpadních vod v letech 2009-2011. Žadatel o dotaci se totiž automaticky zavazuje ke splnění tzv. finančního modelu, který předepisuje nárůst cen stočného pro další období. Nerespektování těchto podmínek by mohlo být důvodem k uložení finančních sankcí nebo její vrácení. Vodohospodářství se musí stát během několika let samofinancovatelné, což znamená bez dotací. Zdroje na provoz a obnovu musí být generovány z ceny vodného a stočného za předpokladu nepřekročení hranice sociální únosnosti (ta pro rok 2016představuje částku 114,33vč. DPH/m³).

Dne 17. 9. 2015 byla zastupitelstvem města Dobříše schválena následující cena vodného a stočného pro rok 2016

Cena vodného a stočného v roce 2016

Vodné                                           35,04 Kč/ m³

Stočné                                           25,65 Kč/ m³

Vodné + stočné                             60,69 Kč/

Cena vč.DPH činí                          69,80 Kč/ m³

 

Pro srovnání:

1litr pitné vody a zároveň následné odkanalizování zatíží obyvatele od 1.1.2016 cca 7 haléři!

Průměrná denní spotřeba dobříšského obyvatele činí cca 100 l osobu a den, t.j. 6,98 Kč na osobu a den za dodání pitné vody, odkanalizování a vyčištění odpadní vody.

Průměrně tedy vynaloží občan Dobříše 209 Kč za vodné a stočné za měsíc.