Zpracování osobních údajů

Souhlas s elektronickým zpracováním osobních údajů

Vyplněním jména, příjmení a e-mailové adresy a zaškrtnutí pole “Souhlasím se zpracováním osobních údajů” udělujete tímto souhlas společnosti Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o., se sídlem Jiráskova 656, 26301 Dobříš, IČ: 49549677, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 23243 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala osobní údaje uvedené ve formuláři. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to osobní návštěvou na recepci naší společnosti. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo (pouze osobně na recepci naší společnosti): vzít souhlas se zpracováním osobních údajů zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.