Pracovní příležitosti

Firma přímo zaměstnává 40 lidí z našeho města. Další pracovní příležitosti vytváří pro subdodavatele v rámci
komplexních stavebních dodávek souvisejících se zaměřením společnosti.